Nyheter Affärsidé Aktuellt Kontakt Handla Hem

Presentreklam Profilkläder Företagsgåvor Friluftsliv Golf Miljö Kontor Pennor Express Lekfullt Minnen
Email.png

E-postadress

BlyertsI-5.jpg

Börja i god tid!

För att Ni ska få ut så mycket som möjligt av Er aktivitet är det viktigt att Ni planerar för denna i god tid. Utse någon som är projektledare och som har ansvaret för arrangemanget.

Låt sedan projektledaren involvera de övriga som ska vara med i planeringen. Sätt upp en tidsplan på när saker ska vara klara. Tänk också på att man ofta får ett bättre pris om man anmäler sig tidigt, exempelvis till platsbokning på en mässa eller utställning.

loading.gif

Vad ska uppnås och vilka vill man nå

Sätt upp tydliga mål. Ska Ni göra varumärket mer känt? Lansera en nyhet? Vill Ni få fler att förstå hur Er produkt eller tjänst används? Ska Ni ta in befintliga kunder i montern eller ligger huvudfokus i att träffa potentiella nya kunder? Hur många leads vill Ni få in? Vilka ska Ni bjuda in?

Försök att göra Era mål mätbara - det gör det enklare att sedan utvärdera. Tydliggör målen för alla som är involverade i planeringen och genomförandet av Er aktivitet.

loading.gif

Välj budskap med omsorg!

Ofta har man kort tid på sig att fånga besökarens uppmärksamhet. Det är därför viktigt att inte kommunicera för många budskap. Ett tips är att utgå ifrån uppsatta mål och målgrupper samt välja huvudbudskap utifrån dessa kriterier. Kommunicera dessa tydligt.

Ert budskap kommer att konkurrera med flertalet andra. Försök att hitta ett grepp som gör att Ni sticker ut. Det är också viktigt att montern inte är för lik de angränsande montrarna, samt att Er logotyp syns på avstånd. Tänk på att Ert budskap kanske ska synas från flera olika håll.

loading.gif

Enhetlighet

Låt det löpa en röd tråd i allt Ni gör - inbjudan, giveaways, utseende i montern, kläder, mat, bärkassar med mera. Detta bygger Ert varumärke och ökar igenkänning.

loading.gif

Uppföljning och utvärdering

Allra viktigast - återkoppla till de kontakter Ni fått under Er aktivitet. Och gör det direkt! Utvärdera också aktiviteten genom att gå igenom de uppsatta målen. Vad funkade bra och vad kan vi göra annorlunda nästa gång. Sammanfatta och använd underlaget inför nästa aktivitet.

loading.gif

Sist men inte minst

Låt inte Er investering i form av skyltar och material stå och damma i några kartonger på lagret. Har Ni inhandlat några av våra paketlösningar så kan Ni med fördel använda dessa för att smycka entrén eller konferensrummet på företaget.

Och har Ni fler kontor runt om i landet så låt materialet åka på landsturné. På detta sätt försäkrar Ni Ert om att Ert budskap sprids till övriga delar av verksamheten.

loading.gif

 

IdeasOnLine är en kreativ leverantör av profilkläder, presentreklam och företagsgåvor.
Vi kan Marknadsföring & Försäljning, skapar Hemsidor, Nyhetsbrev och bidrar med framgång åt företag.
Copyright © 2019 IdeasOnLine. Alla rättigheter förbehålls.

RedCloud.png

Dela |

valid-rss-rogers.png feed-icon-28x28.png